Fagoed. Grondige financiering

Voordelig, flexibel en solide. Dat is de manier om landbouwgrond te financieren met Fagoed. Het is ideaal bij uitbreiding, overname of herfinanciering van een agrarisch bedrijf. Steeds meer ondernemers profiteren ervan.

Kapitaal

Fagoed-financiering is voor agrarische ondernemers een beproefde oplossing om kapitaal beschikbaar te maken bij herfinanciering, bedrijfsuitbreiding, -overname, -opvolging of -verplaatsing en de koop van gepachte grond. Fagoed wordt eigenaar van de grond en u als agrarisch ondernemer wordt eigenaar van het erfpachtrecht. Een belangrijk deel van het kapitaal dat normaal gesproken vast zit in de grond komt of blijft hierdoor beschikbaar voor bedrijfsontwikkeling. U heeft de mogelijkheid om door terugkoop weer volledig eigenaar te worden van de grond.